Banner Static

Riba dan Meta Ekonomi Islam

Riba dan Meta Ekonomi Islam

Minggu, 5 Juli 2015 - 0:30

Firman Allah : “Apa yang kamu berikan (pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia betambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah” (QS.ar-Rum : 39) Menurut pandangan kebanyak

Puasa dan Kaitannya dengan Muamalah (Ekonomi Syariah)

Puasa dan Kaitannya dengan Muamalah (Ekonomi Syariah)

Minggu, 5 Juli 2015 - 0:29

Puasa bertujuan mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah Swt. Orang yang bertaqwa bukan hanya mereka yang rajin shalat, membayar zakat dan haji, tetapi juga mereka yang meninggalkan per


Copyright © 2020 Iqtishad Consulting
Truly Partner for Sharia Innovative Product
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
All Right Reserved
IQTISHAD CONSULTING